Referentie's

Gemeente Almelo
Museumplein Amsterdam
Gemeente  Assen
Te Boomkamp Borne
Sportpark "De Pampert" Coevorden
Gemeente De Marne
Tennis & Squashhal Haren
Sportpark vv Horst Horst
VV. "De Oeverzwaluw" Koudum
Bv. Sport Gemeente Leeuwarden
Fruittuin "Van Beek" Oldebroek
Gemeente Scherpenzeel
Westerpark  Scheveningen
Gemeente Veendam
Gemeente Wassenaar
Gemeente  Wijdemeren
Gemeente Zandvoort

en verder diverse: 

Golfbanen
Sportparken
Tennisbanen
Tuinen
Boomkwekerijen
Fruittuinen
Plantenkwekerijen