Land en tuinbouw

In de land en tuinbouw wordt veel gebruik gemaakt van beregeningsinstallaties.Denkt u bijvoorbeeld maar aan de groenten en fruitteelt.Afhankelijk van de ligging van uw boomgaard, kas of land kunt u kiezen uit het gebruik van bronwater, leidingwater of slootwater. Bij de fruitteelt wordt gebruik gemaakt van fertigatie Naast water zijn meststoffen een belangrijk middel om het gewenste resultaat te behalen.Deze meststoffen worden aan het water toegediend d.m.v. een fertigatie unit.

    (Meer foto's)